Blog EPC gemeenschappelijke delen

EPC Gemeenschappelijke delen

Vanaf 2022 moet er in Vlaanderen voor elk appartementsgebouw met minstens 15 appartementen een energieprestatiecertificaat (EPC) van de gemeenschappelijke delen zijn. Deze verplichting staat los van verkoop of verhuur. De jaren daarop volgt ook een verplichting voor gebouwen met minder appartementen.

Het EPC van de gemeenschappelijke delen geeft aan hoe energiezuinig het gebouw en de collectieve installaties zijn. Er staan ook aanbevelingen in om de energieprestatie te verbeteren. De info uit het EPC voor gemeenschappelijke delen wordt gebruikt als een EPC bij verkoop of verhuur van een appartement wordt opgesteld. De 2 certificaten vullen elkaar aan.